print
Programa Partidului Regiunilor din Moldova 2021
16.06.2021

STIMAȚI CETĂȚENI AI MOLDOVEI!

 Partidul „REGIUNILOR DIN MOLDOVA" desemnează candidați pentru alegeri anticipate în Parlamentul Republicii Moldova și face apel la sprijinul dvs., concetățenii noștri. Ne străduim să lucrăm împreună cu fiecare dintre voi pentru binele țării, să apărăm interesele naționale și să reînnoim Moldova. Să o facem  mai puternică, mai de succes și mai dezvoltată. De la păstrarea unității și independenței țării - la dezvoltarea Moldovei ca stat suveran - acesta a fost și rămâne cursul strategic al Partidului Regiunilor.

Moldova are doar două resurse, pământ și oameni. Oamenii liberi care au o viziune largă asupra lumii, își iubesc țara și cultura, sunt gata să se dezvolte împreună cu Moldova, cred în ea - aceasta este cheia succesului la nivel național. Scopul nostru este bunăstarea umană și dezvoltarea Moldovei. Un nivel de trai decent, securitate socială, realizarea punctelor forte și a abilităților - pentru toată lumea. Un stat puternic, independent, corect este pentru toată lumea. Siguranța copiilor noștri, posibilitatea de a lucra cu demnitate, de a trăi și de a studia în țara lor.

Noi înțelegem că în lumea de astăzi, viitorul nu poate fi câștigat decât prin muncă grea. Și viitorul Moldovei noastre trebuie protejat, nepermițând distrugerea ei de către cei care doresc îi rău atât din ​​interiorul țării, cât și din exterior.

Iată de ce, astăzi trebuie să ne unim în jurul noilor proiecte cheie de dezvoltare strategică. La 11 iulie, împreună cu voi, alegătorii noștri, nu trebuie să alegem doar deputații noului parlament. Împreună trebuie să votăm domeniile și obiectivele cheie pentru următorii patru ani. Pentru priorități care vor permite nu numai păstrarea rezultatelor și a realizărilor, ci și pentru a face următorul pas pentru dezvoltarea țării și bunăstarea cetățenilor.

Partidul Regiunilor din Moldova propune în programul său exact astfel de proiecte de dezvoltare strategică în sferele sociale, socio-politice și economice ale vieții țării, care vor deveni fundamentale în următorii patru ani. Pe baza asistenței dvs. și a alegerii dvs., putem continua să lucrăm în interesul întregului popor moldovenesc!

1.       SISTEMUL POLITIC

1.1.  Respectarea și executarea Legii Fundamentale a Republicii Moldova - Constituției. Noi milităm pentru executarea necontestată a Constituției, inclusiv articolele referitoare la limbi, neutralitatea Republicii Moldova, lipsa participării armatei noastre la operațiunile militare sub pavilionul oricăror blocuri militare, lipsa apartenenței la diferite alianțe militare;

1.2.  Respectarea și neamestecul în activitatea celor 3 puteri in stat;

1.3.  Vom introduce proiectul de lege privind lustrația funcționarilor publici;

1.4.  Voi interzice deputaților aleși să migreze din fracțiune în fracțiune. Vom elabora legea privind răspunderea pentru asemenea activității, inclusiv până la depunerea mandatului.

1.5.  Reglementarea problemei transnistrene - pe cale pașnică, civilizată, punctul de pornire al căreia trebuie să devină valorile generale, care separă populația de pe ambele maluri ale Nistrului;

1.6.   Adoptarea integrală a Codului privind ERI Găgăuzia. Revenirea în Găgăuzia a tuturor serviciilor: vamale, fiscale etc.

1.7.  Păstrarea memoriei istorice despre Marele Război pentru Apărarea Patriei, în timpul căreia au luptat eroic fiii și fiicile poporului moldovenesc.

1.8.  Vom extinde participarea cetățenilor la luarea deciziilor care le afectează în mod direct interesele, prin desfășurarea de referendumuri și sondaje, dezvoltarea instituțiilor societății civile și consolidarea puterilor de control ale consiliilor publice din cadrul organelor guvernamentale. O decizie strategică în domeniul politicii externe și interne a statului ar trebui supusă unui referendum republican.

 

2.       RELAȚIILE INTERNAȚIONALE

2.1.  Trebuie să păstrăm relațiile cu Federația Rusă, care s-au dezvoltat de-a lungul a 71 de ani de viață și activitate comună într-un singur stat- URSS, ca fiind una dintre principalele priorități politice, cu care suntem legați de o istorie, o cultură, un mod comun de viață, legături etc.

2.2.   Dezvoltarea fructuoasă a relațiilor politice, economice, comerciale cu țările UE și SUA. Moldova ar trebui să extindă relațiile de bună vecinătate, bilaterale și strategice cu toate statele pe baza recunoașterii suveranității, respectului reciproc, excluzând aderarea la orice sancțiuni împotriva oricărei țări.

 

3.       COMBATEREA CORUPȚIEI

Prioritățile cheie ale Partidului REGIUNILOR MOLDOVEI în sfera relațiilor dintre autorități și societatea civilă vor fi perfecționarea unui sistem politic competitiv, dezvoltarea mecanismelor moderne de guvernare și participare civică, creșterea nivelului de guvernare transparență și o luptă atotcuprinzătoare împotriva corupției. Corupția se consideră una dintre principalele amenințări în adresa securității publice și a statului.

3.1.  Vom introduce modificări în Codul penal al Republicii Moldova pentru a echivala corupția cu trădarea, funcționarii corupți - cu trădătorii patriei;

3.2.  Vom elabora o legislație anticorupție privind achizițiile publice, excluzând posibilitatea cheltuielilor bugetare inadecvate. Printre altele, aceasta va prevedea: o instituție de control public, extinderea conceptului de conflict de interese în achizițiile publice (chiar proprietatea indirectă a unei acțiuni de 1% de către o rudă a unui oficial sau a unor companii afiliate va atrage interdicția de participare în achiziție);

3.3.  Vom stabili responsabilitatea pentru utilizarea abuzivă a fondurilor bugetare, vom introduce confiscarea bunurilor pentru mai mult de 35 de tipuri de infracțiuni, prevăzute în Codul penal al Republicii Moldova, de la amenzi multiple până la închisoare de până la 15 ani;

3.4.  Vom stabili un corpus delicti special și o răspundere sporită (până la 20 de ani de închisoare) pentru furt în achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile de stat sau municipale; pentru tentative asupra trezoreriei statului, vom stabili cea mai strictă responsabilitate - indiferent de funcții și titluri;

 

4.       JUSTIȚIA

4.1.  Vom exclude influența politicienilor asupra sistemului de justiție și a Consiliului Superior al Magistraturii;

4.2.  Vom îmbunătăți sistemul de evaluare și promovare a judecătorilor, exclusiv în cadrul CSM.

4.3.  Vom îmbunătăți sistemul de promovare la un nivel superior al sistemului judiciar; (Curtea de Apel, CSJ), vom include termenul obligatoriu de lucru la fiecare nivel;

4.4.  Vom pune în aplicare un set de măsuri pentru a crește transparența activităților instanțelor și a altor organisme guvernamentale, pentru a consolida controlul public;

4.5.  Vom îmbunătăți mecanismele care permit utilizarea dispozitivelor mobile pentru accesarea serviciilor de e-guvernare, vor fi utilizate diferite servicii Internet pentru comunicarea directă între cetățeni și autorități;

4.6.   Vom consolida garanțiile de protecție judiciară pentru fiecare cetățean, vom crește controlul asupra veridicității întocmirii proceselor-verbale ale ședințelor judecătorești.

 

5.       ECONOMIA, IMPOZITELE

Obiectivul principal al politicii economice a țării este îmbunătățirea calității vieții oamenilor și a competitivității statului. Toate politicile bugetare, fiscale și agroindustriale ar trebui să fie pe deplin subordonate acestui obiectiv. Principala bogăție a Moldovei o reprezintă oamenii. Un potențial uman unic. Cetățeni activi, foarte educați, patrioti, purtători ai unei mari culturi. Acest avantaj va deveni decisiv în viitorul apropiat. Prin urmare, investițiile statului în oameni, în dezvoltarea socială vor impulsiona creșterea economică. „PARTIDUL REGIUNILOR" susține astăzi ferm și consecvent o creștere a ponderii cheltuielilor sociale în produsul intern brut.

„PARTIDUL REGIUNILOR" va apăra inviolabilitatea garanțiilor sociale. Și va insista, ca noile oportunități, create de creșterea economică, să fie utilizate în primul rând pentru creșterea nivelului de protecție socială a cetățenilor. „PARTIDUL REGIUNILOR" consideră sarcina principală a sistemului fiscal pentru următorii patru ani consolidarea autosuficienței financiare a regiunilor și municipalităților.

5.1.  Revizuirea și reducerea sistemului de impozite și accize. Primul obiectiv aici este crearea unui sistem fiscal care să permită Moldovei să concureze pe piața muncii și a capitalului. Împreună cu alte elemente ale politicii economice ale statului, politica fiscală ar trebui să fie implicată în procesul de îmbunătățire a calității potențialului uman și a eficienței utilizării acestuia, precum și în creșterea intensivă a industriilor care asigură dezvoltarea potențialului uman, în primul rând educație și sănătate;

5.2.  Vom elabora mecanisme, la nivel legislativ, pentru a sprijini industriile și întreprinderile strategice ale țării;

5.3.  Vom implementa un sistem de măsuri pentru a reduce presiunea administrativă, în primul rând asupra noilor companii, întreprinderilor mici și mijlocii;

5.4.  Vom obliga agențiile guvernamentale să posteze pe Internet o listă exhaustivă de cerințe obligatorii care fac obiectul controlului, cu o interdicție obligatorie privind cerințele de audit care nu sunt publicate în mod corespunzător corect;

5.5.  Susținerea afacerilor mici și mijlocii nu ar trebui să se limiteze la stimulente fiscale. Propunem crearea unei companii de stat pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, prin intermediul căreia companiile de stat vor putea încheia contracte cu întreprinderile mici și mijlocii. Acest lucru va permite întreprinderilor mici și mijlocii să atragă împrumuturi garantate prin sprijin de garanție de stat (inclusiv HoReCa) și APG, care vor trebui să beneficieze de impozite preferențiale, împrumuturi preferențiale și toate condițiile necesare pentru dezvoltarea acestora;

5.6.  Vom crea un fond de asigurare centralizat de stat pentru sprijinul necesar întreprinderilor strategice importante ale economiei naționale;

5.7.  Vom reforma sistemul de impozite pe proprietate, care ar trebui să creeze o redistribuire mai echitabilă a sarcinii fiscale, reducând nivelul retragerilor de impozite din straturile mai puțin înstărite ale populației și creșterea impozitării imobilelor de lux pentru a transforma acest impozit într-o sursă reală de venit pentru municipalități. Pentru a face acest lucru, este necesar să se creeze un cadastru echitabil al obiectelor imobiliare, să se dezvolte o metodologie pentru evaluarea în masă a imobilelor pe baza datelor cadastrale și să se extindă competențele autorităților regionale în domeniul impozitării imobilelor. Acest lucru va permite, menținând în același timp principiul justiției sociale, completarea semnificativă a bugetelor locale;

5.8.  Vom elabora, în cadrul legislației fiscale și bugetare, mecanisme care să stimuleze regiunile și municipalitățile să își construiască propriul potențial fiscal. Este necesară schimbarea radicală a situației atunci când o creștere a potențialului fiscal al unei regiuni duce la o reducere a transferurilor de la bugetul republican;

5.9.  Vom revizui sistemul de distribuire a impozitelor între bugetele centrale și locale;

5.10. Vom sprijini dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt unul dintre principalele domenii de creștere a nivelului de protecție a populației și de creștere a veniturilor acestora;

5.11. Vom simplifica în mod semnificativ procedura de participare a companiilor mici și mijlocii la licitații, vom priva clienții de posibilitatea de a impune cerințe excesive participanților la achiziții, vom crea o oportunitate de a furniza confirmările necesare nu la etapa depunerii cererilor, ci la etapa semnării sau chiar executării unui contract;

 

6.      Agricultura și dezvoltarea rurală

Regiuni puternice - țară puternică

Partidul este convins că perspectivele de dezvoltare a Republicii Moldova depind de starea de fapt din regiuni. Prezentul și viitorul țării noastre depind de situația din fiecare regiune, de modul în care se va schimba în viitorul apropiat.

Prin urmare, Partidul susține dezvoltarea unei strategii de stat care vizează optimizarea administrativă și economică a structurii țării și armonizarea relațiilor dintre centru și teritorii pentru a asigura o dezvoltare social-economică echilibrată a comunităților teritoriale.

Politica regională ar trebui să rezolve problemele social-economice ale populației teritoriilor printr-o creștere economică durabilă a regiunilor, prin sprijinul financiar, economic și de reglementare corespunzător.

Credem că recunoașterea individualității comunităților teritoriale, împreună cu oferirea acestora de oportunități ample de a participa la dezvoltarea și implementarea politicilor social-economice, va deveni un factor care va contribui la consolidarea regiunilor și, în același timp, la consolidarea statului moldovenesc.

Autoguvernarea locală ar trebui să devină adevărata temelie a democrației. Calea către aceasta este transferul maxim al puterilor financiare și al puterilor către autoritățile locale pentru implementarea strategiilor de dezvoltare regională. Ne vom strădui să asigurăm condiții favorabile egale pentru auto-dezvoltare și auto-realizare a fiecărei regiuni a Moldovei, a fiecărei comunități teritoriale.

Programul de resuscitare a complexului agroindustrial și agricultură al „PARTIDULUI REGIUNILOR". Agricultorii au nevoie de sprijin politic și de voință politică pentru a scoate în scurt timp ramura din impasul creat la momentul actual. Voința politică, în primul rând, începe cu legislația, cu acte legislative, conform cărora mecanismul statului trăiește și funcționează. În toți anii de independență, nu am avut în parlament o fracțiune agrară, capabilă să apere cu adevărat interesele complexului agroindustrial și ale zonelor rurale.

6.1. În primul rând, este nevoie de descentralizarea puterii. Reforma propusă va direcționa fluxurile financiare direct către producătorii agricoli. Astăzi avem o situație în care banii circulă în conformitate cu scheme complexe și ajung în buzunarele funcționarilor, producătorii sunt supuși în mod constant la presiuni fiscale, și birocratice din partea statului. „PARTIDUL REGIUNILOR" este convins că dacă aceste obstacole artificiale vor fi eliminate, sectorul agricol poate ajunge în câțiva ani din urmă țările europene în ceea ce privește indicatorii și poate deveni o locomotivă pentru dezvoltarea economiei naționale.

6.2 Vom atribui Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova puteri, până la măsuri punitive pentru nerespectarea normelor agricole, pentru utilizarea necorespunzătoare - atitudine barbară față de pământ. Retragerea terenurilor în fondul de stat.

6.3. Ne vom asuma controlul asupra vânzării de terenuri agricole către străini la nivel legislativ.

6.4. Vom revizui mecanismul de distribuție a terenurilor în conformitate cu Programul Național „Pămînt". Vom lua sub control respectarea strictă a agriculturii fundamentate științific, respectarea strictă a rotației culturilor;

6.5. Vom dezvolta un mecanism adecvat pentru subvenționarea unor subsectoare agricole importante din punct de vedere strategic;

6.7. Vom consolida rolul statului (protecționism) al întreprinderilor agricole prin subvenții de la stat - sub formă de semințe și material săditor, combustibili și lubrifianți, îngrășăminte și pesticide, servicii de consultanță tehnică și instruire a personalului;

6.8. Ne vom schimba atitudinea față de sistemul de instruire a specialiștilor de toate nivelurile pentru agricultură.

6.9. Din contul programului de stat, vom deschide centre agricole de stat pentru ajutorarea agricultorilor, care vor include SMT (stații de mașini și tractoare, servicii medicină veterinară, consultări în materie de agricultură și zootehnie, furnizare centralizată de îngrășăminte, produse chimice, veterinare și materiale zootehnice;

6.10. Vom dezvolta un program de stat al agriculturii, pentru planificarea producției produselor agricole necesare pentru nevoile statului și ale oamenilor, cu achiziționarea ulterioară a acestor produse de către stat;

6.11. Vom dezvolta un program de stat pentru reanimarea turismului rural, agricol și ecologic prin direcționarea fluxurilor de investiții publice și private pentru dezvoltarea acestora, care va crea locuri de muncă suplimentare în zonele rurale, va dezvolta infrastructura, va genera venituri suplimentare etc., care vor reanima în cele din urmă satele din țară și va opri migrarea populației rurale către oraș și peste hotare;

6.12. Vom reduce povara fiscală. Pentru producătorii agricoli, prin dezvoltarea și stabilirea unei taxe unice.                 

 

7.      Politica socială. Instruire și științe

Pentru PARTIDUL REGIUNILOR, este importantă nu numai asigurea îndeplinirii de către stat a tuturor obligațiunilor sociale, ci și să se asigure că ajutorul pentru oameni este real - tangibil, demn și eficient. Fiecare persoană ar trebui să aibă posibilitatea de a primi o educație de calitate. Și apoi - pentru a găsi un loc de muncă decent cu un salariu decent. Iar cei care au nevoie de protecție socială ar trebui să o primească.

Politica de stat a veniturilor populației și starea pieței muncii sunt condițiile de bază care determină nivelul și calitatea vieții cetățenilor noștri.

 Vom lansa proiecte naționale în două domenii „Capital uman" și „Creștere economică" în domeniile:

a) asistență medicală;

b) educație;

c) demografie;

d) cultură;

e) știință;

g) întreprinderile mici și mijlocii;

h) economie digitală;

i) productivitatea muncii și sprijin pentru ocuparea forței de muncă;

j) ecologie.

 

7. VIITORUL ȚĂRII SE NAȘTE ÎN BĂNCILE ȘCOLII

7.1.  Vom lansa un program amplu de construcție și reconstrucție a școlilor rurale pentru 2022-2026. Vom restabili medalii pentru rezultate remarcabile la învățătură. Vom mări salariul profesorilor la salariul mediu din regiune, ceea ce va readuce munca unui profesor la categoria profesiilor de prestigiu social, asigurând afluxul de tineri profesori în școală;

7.2.  Vom asigura familiilor cu copii sub vârsta de 3 ani și care au nevoie în organizarea pentru ei a supravegherii și îngrijirii, cu locuri în instituțiile de educație timpurie sau asistență pedagogică și psihologică individuală printr-un sistem de consultații și programe scurte de dezvoltare bazate pe organizații educaționale;

7.3.   Vom oferi măsuri suplimentare pentru dezvoltarea educației preșcolare incluzive, inclusiv pentru dezvoltarea programelor de educație preșcolară adaptate copiilor cu dizabilități;

7.4.  Vom preveni creșterea nerezonabilă a taxelor parentale pentru educația și îngrijirea copiilor, întreținerea acestora în grupuri de zi prelungită;

7.5.  Pentru a crea noi locuri școlare care să îndeplinească cerințele moderne prin reparații capitale și reconstrucția școlilor existente, construirea de noi școli cu dotarea simultană a unor noi locuri școlare cu cele mai moderne echipamente didactice și de laborator;

7.6.  Vom oferi sprijin suplimentar școlilor care lucrează în condiții sociale dificile, inclusiv standarde sporite de finanțare, plata pentru cercuri și secții suplimentare, psihologi și profesori sociali și o varietate de activități extrașcolare;

7.7.  Vom îndeplini toate obligațiile pentru plata salariilor către profesori

7.8.  Vom asigura o creștere a statutului social al cadrelor didactice;

7.9.  Vom extinde practica de formare direcționată și angajarea contractuală a cadrelor didactice, ceea ce va contribui la consolidarea lor în profesie;

7.10. Vom reduce povara birocratică, vom reduce raportările și controlul excesiv;

7.11. Vom susține inițiativele de atragere a celor mai buni absolvenți ai universității să lucreze în școli;

7.12. Vom organiza completarea fondurilor bibliotecilor școlare cu literatură educațională și de ficțiune, vom asigura formarea și achiziționarea bibliotecilor electronice școlare;

7.13. Vom lansa implementarea proiectelor Partidului „REGIUNILOR MOLDOVEI" pentru construirea de centre sportive și de recreere, reconstrucția și construirea de săli de sport școlare pentru îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor, formarea stilului sănătoe de viață;

7.14. Vom susține profesorii inovatori, vom organiza concursuri pentru cele mai bune idei și dezvoltări și vom promova diseminarea celor mai bune practici.

Partidul REGIUNILOR MOLDOVEI consideră că sprijinul culturii, educației și științei naționale este cea mai importantă prioritate strategică pentru dezvoltarea Moldovei, garanția succesului acesteia în trecut, prezent și viitor, păstrarea și dezvoltarea celor mai bune tradiții ale oamenii. Fiecare stat care se respectă trebuie să aibă o structură de stat care să coordoneze și să asigure continuitatea și coordonarea cercetărilor științifice fundamentale desfășurate în cele mai importante domenii ale științelor naturale, tehnice, medicale, agricole, sociale și umanitare.

7.15. Vom reconsidera problemele reorganizării Academiei de Științe a Moldovei și aducerea ei la starea și structură la nivelul dinaintea reorganizării;

7.16. Vom examina numărul de elevi din școlile rurale pentru funcționarea acestora, pentru a reduce numărul închiderii școlilor;

7.17. Vom reda școlilor din Moldova studiul obligatoriu al limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică;

7.18. Vom lansa un proiect național de revigorare a învățământului tehnic profesional secundar;

7.19. Pentru păstrarea și dezvoltarea ocupării forței de muncă a populației, inclusiv a grupurilor social vulnerabile, protecția drepturilor de muncă ale cetățenilor, crearea condițiilor de muncă sigure, considerăm că este necesar să facem următoarele;

7.20. Vom dezvolta măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă a tinerilor care au intrat pe piața muncii pentru prima dată. Vom consolida orientarea practică a învățământului profesional și superior, inclusiv prin noi programe educaționale cu o cantitate mare de formare practică, implementate împreună cu angajatorii;

7.21. Vom crea condiții pentru participarea afacerilor interne la cofinanțarea costurilor educației și științei pe baza parteneriatelor public-privat;

7.22. Vom crea condiții pe baza organizațiilor de învățământ profesional și superior pentru a asigura accesibilitatea educației pentru persoanele cu dizabilități;

7.23. Vom oferi absolvenților universităților, colegiilor și școlilor profesionale locuri de muncă și, pe măsura creșterii economiei, vom oferi locuri de muncă absolvenților instituțiilor de învățământ private.

7.24. Pentru studenții din familii cu venituri mici, vom consolida direcționarea măsurilor de ajutor material, inclusiv plata indemnizațiilor sociale;

7.25. Vom dezvolta un program de stat pentru eliminarea sărăciei în țară, începând cu fiecare cetățean al țării, așezare, deoarece cu cât fiecare membru al societății este mai bogat, cu atât statul este mai bogat

7.26.  Vom lua măsuri pentru a preveni restanțele salariale, prin sporirea răspunderii angajatorului pentru neplata sau plata cu întârziere a salariilor, pentru utilizarea metodelor ilegale de recrutare a personalului și a angajaților (pr criterii politice, etnice, religioase, de gen și altele);

7.27. Vom promova angajarea cetățenilor care sunt cel mai puțin competitivi pe piața muncii, inclusiv persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, părinții cu copii mici; consolidarea resurselor sistemului de protecție socială și a serviciilor de ocupare a forței de muncă pentru a sprijini astfel de categorii de lucrători pe piața muncii;

7.28. Propunem să punem în aplicare măsuri menite să atingă indicatori-țintă pentru a crește nivelul garanțiilor sociale și al salariilor angajaților din organizațiile bugetare.

7.29. Vom introduce restricții privind raportul dintre salariile managerilor, adjuncților și contabililor șefi ai instituțiilor de stat (municipale) și cu salariul mediu în aceste instituții (întreprinderi).

Activitatea șefilor agențiilor guvernamentale, a companiilor de stat și a întreprinderilor ar trebui evaluată în primul rând în funcție de eficiența în care fac să funcționeze banii guvernamentali;

7.30 Vom reduce nivelul sărăciei populației. Vom lansa programe extinse de asistență socială de stat pe baza unui contract social, precum și vom crește acoperirea acestor programe către grupuri de cetățeni nevoiași. Pentru a crește volumul asistenței sociale de stat pentru familiile vulnerabile cu copii, considerăm că este necesar să sprijinim regiunile și să le oferim sprijin din partea bugetului regional în acest scop.

 

8.       PĂSTRAREA ȘI ÎNMULȚIREA POPULAȚIEI

8.1.  Vom oferi sprijin de stat sub formă de capital matern (familial) și o plată lunară în numerar familiilor la nașterea primului copil și a copiilor următori, ținând cont de criteriile de direcționare și de nevoi;

8.2.  Vom crește disponibilitatea serviciilor sociale pentru familiile cu copii, inclusiv prin stimularea dezvoltării și asistenței organizațiilor non-profit;

8.3.  Vom acorda o atenție specială asistenței sociale familiilor care cresc copii cu dizabilități.

8.4.  Vom crește speranța de viață și sprijinul pentru persoanele în vârstă;

8.5.  Vom crea condiții pentru longevitatea activă a persoanelor în vârstă, sporind implicarea acestora în viața societății; să continue punerea în aplicare a proiectului „Generație mai veche", luând în considerare strategia de acțiune în interesul generației mai în vârstă și să ia în considerare posibilitatea creșterii finanțării sale;

8.6.  Vom asigura în regiuni accesibilitatea și calitatea serviciilor sociale în domeniul serviciilor sociale pentru cetățenii generației în vârstă; vom elabora și adopta pentru 2022-2026 un program pentru crearea de noi locuri în organizațiile staționare de servicii sociale, pentru a le aduce în stare adecvată și a elimina prioritatea în acestea;

8.7.  Vom dezvolta în mod activ forme de servicii sociale la domiciliu pentru cetățenii în vârstă, inclusiv instituția familiilor adoptive;

8.8.  Vom dezvolta un sistem de îngrijire a sănătății pentru cetățenii în vârstă care combină serviciile medicale pentru persoanele de toate vârstele, de la prevenire la îngrijiri paliative;

 

9.       OPORTUNITĂȚI EGALE ȘI CALITATEA VIEȚII PENTRU TOȚI

Este necesară schimbarea în bine în țara noastră a atitudinii față de persoanele cu dizabilități.

9.1.  Vom asigura realizarea indicatorilor țintă ai programului de stat „Mediul accesibil" privind formarea condițiilor pentru disponibilitatea facilităților și serviciilor pentru persoanele cu dizabilități;

9.2.  Vom dezvolta și implementa măsuri pentru a asigura îndrumarea și angajarea profesională a persoanelor cu dizabilități;

9.3.  Vom extinde oportunitățile pentru sectorul non-profit și antreprenorii individuali, inclusiv organizațiile de antreprenoriat social, de a participa la furnizarea de servicii sociale, medicale și de reabilitare pentru persoanele cu dizabilități și dizabilități.

 

10. MEDICINA PENTRU TOȚI: ACCESIBILITATE, CALITATE, PROFESIONALISM

Una dintre sarcinile principale ale partidului REGIUNILOR MOLDOVEI este implementarea programelor de stat pentru modernizarea asistenței medicale, care poate fi considerată o creștere semnificativă a disponibilității asistenței medicale specializate, inclusiv de înaltă tehnologie, a aproximării maxime a acesteia de pacient.

10.1. Vom anula plata pentru asigurarea obligatorie de sănătate a cetățenilor șomeri. Vom crește semnificativ transparența în domeniul asigurărilor de sănătate și vom consolida controlul public asupra activităților organizațiilor de asigurări de sănătate;

10.2. Vom stabili legislativ dreptul de a alege fiecare persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de sănătate al policlinicii și un specialist specific - un medic de familie, ceea ce implică formarea responsabilității profesionale personale;

10.3. Vom rezolva problema furnizării de medicamente pentru pacienți după o intervenție chirurgicală de înaltă tehnologie, cu rambursare parțială din buget pentru costul medicamentelor care reduc într-adevăr numărul complicațiilor care pun viața în pericol și acutizării bolilor;

10.4. Vom rezolva problema îmbunătățirii sistemului de evaluare independentă a calității serviciilor medicale din punctul de vedere al pacienților și al comunității profesionale, vom crește eficiența evaluării calității serviciilor medicale și a apropierii maxime a acestora la pacient;

10.5. Pentru a îmbunătăți organizarea furnizării asistenței medicale primare, pentru a spori disponibilitatea și calitatea acesteia, inclusiv pentru rezidenții din mediul rural, vom asigura organizarea unei rețele de puncte de felceri și obstetrică și centre de sănătate în mediul rural, în funcție de populație, dimensiunea și distanța față de alte organizații medicale;

10.6 Vom asigura localitățile cu o populație de peste 300 de persoane cu un medic de familie și o asistentă medicală, mai puțin de 300 de persoane cu o asistentă medicală (felcer);

10.7. Vom extinde formele de ieșire de a oferi asistență medicală rezidenților din zonele slab populate, cu mai puțin de 100 de persoane, precum și zonelor greu accesibile;

10.8. Preia controlul asupra situației de pe piața farmaceutică;

10.9. Partidul „REGIUNILOR MOLDOVEI" va adopta legi, care vor permite restrângerea creșterii prețurilor pe piața dispozitivelor medicale, va crește disponibilitatea medicamentelor pentru populație. Implementăm programul „Șapte vieți", conform căruia pacienții care suferă de boli rare și cele mai scumpe în tratament primesc gratuit medicamente esențiale în detrimentul bugetului republican;

10.10. Vom revizui lista medicamentelor vitale și esențiale, care se va forma în mod deschis și cu participarea directă a comunității profesionale. Această listă va fi actualizată și extinsă în mod regulat;

10.11. Vom facilita accesul pacienților nevoiași la analgezice puternice. Datorită inovațiilor în legislație și controlului strict asupra implementării acestora, furnizarea de analgezice va crește de multe ori;

10.12. Vom asigura controlul public al creșterii prețurilor la medicamentele esențiale și esențiale, limitând creșterea prețurilor la nivelul inflației;

10.13. Vom fortifica împotriva prezenței medicamentelor contrafăcute și falsificate pe piață, vom dezvolta servicii interactive de disponibilitate constantă, cu ajutorul cărora consumatorul poate informa rapid despre utilizarea unui medicament fals sau contrafăcut; 10.14. Vom realiza înființarea în Moldova a unui sistem de îngrijire paliativă de înaltă calitate, astfel încât chiar și bolnavii terminali să poată trăi cât mai confortabil și fără durere posibil;

10.15. Vom prelua controlul asupra calității asistenței medicale pentru copii și a serviciilor obstetricale pentru a reduce mortalitatea infantilă și maternă;

10.16. Vom lansa o activitate educativă activă pentru a reduce numărul avorturilor;

10.17. „PARTIDUL REGIUNILOR" consideră că fiecare medicament care este vândut pe teritoriul Republicii Moldova ar trebui să aibă o descriere detaliată în limba rusă;

10.18. Sporirea luptei împotriva falsificării alimentelor. Vom efectua controlul de partid al calității alimentelor în grădinițe, școli și universități.

 

10.    DE A FI STĂPÂN ÎN PROPRIA CASĂ

Partidul „REGIUNILOR MOLDOVEI" este un partid care apără o calitate nouă, modernă, a vieții, în care să fie asigurate standarde ridicate de viață pentru toată lumea. Intrarea noastră este curată? Sunt sigure alimentele pe care le consumăm? Mediul în care trăim este sănătos? Cât de des și regulat circulă autobuzele? Sunt aceste autobuze potrivite pentru transportul oamenilor? Care este starea drumurilor pe care circulăm? Străzile noastre sunt confortabile pentru persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă? Răspunsurile la aceste întrebări și la multe alte întrebări sunt unite de conceptul de „calitate a vieții". Astăzi avem nevoie de o calitate nouă, modernă a vieții, demnă de cetățenii Moldovei. Este necesar să se creeze pentru toate grupurile populației - indiferent de nivelul veniturilor, statutul social, nevoile și locul de reședință. Implementarea cursului partidului care vizează crearea unor condiții confortabile și favorabile pentru viața cotidiană a unei persoane, îmbunătățirea calității infrastructurii, asigurarea accesibilității de transport a oricărui punct din țară pentru fiecare persoană este o prioritate strategică cheie a activității noastre în apropiere viitor și în viitor.

11.1. Vom oferi sprijin cetățenilor care trebuie să-și îmbunătățească condițiile de viață, dar care nu au ocazia obiectivă de a acumula fonduri pentru achiziționarea de locuințe. Stimulăm furnizarea de fonduri vacante de locuințe private pentru închiriere prin crearea unei rețele de organizații de agenții de stat și municipale care garantează drepturile proprietarilor și siguranța locuințelor atunci când sunt închiriate;

11.2. Vom extinde practica de a sprijini furnizarea de locuințe în diferite condiții anumitor categorii de cetățeni, inclusiv familii numeroase și familii tinere cu copii, veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

 

11.    GRIJA FAȚĂ DE DIASPORĂ

11.1. „PARTIDUL REGIUNILOR" consideră importantă problema asigurării pensiilor pentru cetățenii moldoveni care lucrează în străinătate. Vom crea un fond de asigurări de pensii pentru această categorie de cetățeni, în cadrul căruia vom stabili procedura de plată a pensiilor de asigurare persoanelor care lucrează peste hotarele Moldovei.

11.2. Protecție de asigurare. Vom crea o companie de asigurări pentru cetățenii care lucrează în străinătate. Ca parte a raportului juridic de asigurare, compania își va asuma obligația de a plăti despăgubiri de asigurare în cazul unui eveniment asigurat. Contractul de asigurare va fi valabil pentru angajarea în străinătate.

11.3. Vom dezvolta și implementa o strategie pentru tranziția la utilizarea serviciilor electronice, inclusiv pentru cetățenii aflați în străinătate, care vă va permite să interacționați cu statul de la distanță, fără a pierde timp în vizitele personale la departamentele consulare.

11.4. Vom adopta o lege privind posibilitatea de a vota de la distanță; în timpul alegerilor pentru autoritățile de stat, organismele locale de auto-guvernare, precum și referendumurile, posibilitatea votării de către alegători de la distanță - va fi furnizat votul electronic. Votează fără a folosi un buletin de vot pe hârtie, dar folosind un software special.

11.5. Vom efectua o investigație și vom răspunde pentru acțiunile (inacțiunea) funcționarilor autorităților publice în timpul unei pandemii. (amenzi, obligația de a cumpăra o poliță medicală la intrarea pe teritoriul Moldovei etc.)

11.6. Vom desfășura o investigație asupra companiilor de stat, a persoanelor juridice și a persoanelor fizice - care s-au îmbogățit ilegal în detrimentul cetățenilor moldoveni aflați în străinătate în timpul pandemiei. (costul umflat al călătoriei cu avionul, anularea zborurilor și nerambursarea prețului biletului, vom aduce la răspundere organizatorii rutelor de autobuz care circulă pe linii internaționale, în special Moldova-Rusia la tarifele umflate)

 

12.    PRIVATIZAREA

12.1. Noua etapă a privatizării ar trebui să devină mai echitabilă din punct de vedere social. Acest lucru poate fi asigurat atât prin transparența privatizării, cât și prin direcționarea unei părți semnificative a fondurilor primite în scopuri semnificative din punct de vedere social. Sporirea eficienței muncii companiilor de stat, dar nu efectul bugetar de la vânzarea pachetelor lor, ar trebui să devină un criteriu pentru luarea deciziilor de privatizare. Revizuirea mecanismului de privatizare pentru întreprinderile de stat strategice pentru țară și returnarea celor privatizate anterior;

12.2. La începutul anilor '90 ai secolului trecut, a fost lansat un program de privatizare în masă în Republica Moldova, în timpul căruia, așa cum au promis autoritățile, populația urma să intre în posesia a mii de întreprinderi prin privatizarea „obligațiunilor proprietății naționale". . Persoanele necinstite au transformat privatizarea bonurilor „prihvatizare", profitând nu numai de analfabetismul în aceste probleme ale populației, ci și de imperfecțiunea legislației. Modelul moldovenesc de privatizare obligatorie s-a dovedit a fi nereușit pentru cetățenii obișnuiți ai țării, dar a devenit o „mină de aur" pentru parveniți. În urma acesteia au apărut în Moldova actualii milionari și miliardari. În Moldova actualmente nu există nici un fond de investiții activ, deși în anii 90 au fost create aproximativ 40. Toți cetățenii moldoveni au devenit acționarii lor, iar FI au devenit acționari ai întreprinderilor privatizate. Însă în 1997, după adoptarea Legii cu privire la fondurile de investiții, acestea au fost reorganizate în FI non-reciproce. „Privatizarea obligațiunilor" s-a dovedit a fi o mare înșelătorie care a dus la îmbogățirea rapidă doar a unui grup restrâns de oameni apropiați de autorități și la privarea de proprietate și dividende a majorității absolute a investitorilor obișnuiți, adică a cetățenilor moldoveni de rând;

12.3. PARTIDUL REGIUNILOR MOLDOVEI va investiga minuțios escrocheriile cu „bonurile patrimoniului public" și va face totul, pentru ca cetățenii să primească răspuns la întrebarea care-i frământă privind soarta hârtiilor de valoare care le aparțin.

 

Concluzie

PARTIDUL REGIUNILOR este convins, că profunzimea și amploarea sarcinilor procesului de transformare, prin care va trece Moldova, necesită o căutare a modalităților de înțelegere, o anumită coordonare a intereselor, soluții de compromis bazate pe consimțământul social-politic și ideologic. În același timp, criza politică în curs din 2009 sugerează că elita politică nu este capabilă să unească societatea moldovenească. Parțial, acest lucru se datorează faptului că reprezentanții elitei conducătoare nu au nivelul adecvat de cultură politică. Parțial - datorită dependenței în luarea deciziilor guvernamentale de structurile mari de afaceri. Într-un fel sau altul, actualii lideri nu sunt în măsură să ofere țării un plan viabil pentru a depăși situația actuală.

PARTIDUL REGIUNILOR vede rădăcina principalelor probleme existente în țară prin faptul că majoritatea covârșitoare a reprezentanților guvernului modern sunt aceiași oameni care au făcut politica moldovenească încă din anii '90 ai secolului trecut. Trecând de la un partid la altul, de la putere la opoziție, de la guvern la parlament și invers, același pachet vechi de actori politici a reținut dezvoltarea țării noastre de mulți ani, forțând societatea să stagneze. Astăzi, ca niciodată, Moldova are nevoie de o reînnoire calitativă a elitei sale politice. Partidul Regiunilor din Moldova este forța organizatoare a elitei regionale a țării. Noi unim în rândurile noastre noi lideri care nu s-au văzut în politica moldovenească. Venirea noastră la putere nu numai că va asigura reprezentarea intereselor regiunilor la nivel de stat, ci va aduce și sânge proaspăt în politica moldovenească. Înalta noastră autoritate în rândul populației, noi puncte de vedere și idei, noi abordări ale vechilor probleme nu numai că ne vor permite să rezolvăm criza politică, ci vom crea și o bază solidă pentru dezvoltarea durabilă și durabilă a Republicii Moldova.

Tel
Fax
Copyright © 2021 Partidul Regiunilor din Republica Moldova. Toate drepturile rezervate